Ney Eğitimi
Kasım 4, 2020
Gitar Eğitimi
Kasım 3, 2020

Klarnet Eğitimi


Programın Adı: Klarnet Eğitimi
Programın Yeri: Ömerli Kültür Merkezi
Programa Giriş Koşulları 1. Okur-yazar olmak,
2. El, kol, parmaklar ve ayakları tam ve sağlıklı olmak
3. Kursa devam edebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.
Programın Amaçları 1. Klarnetin ses dolgunluğuna, uygun tınılarda ses elde edilebilmesi için gerekli kazanımları sağlaması,
2. Türk müziğinin hemen her türünde yaygın olarak kullanılan çalgılardan biri olan klarnetin Türk müzik kültürü bağlamında yeri ve önemini kavraması,
3. Saz repertuvarının yanı sıra sözlü repertuvara da yönelik eser dağarcığı oluşturulması,
4. Bireysel çalışma disiplininin yanında grup çalışması bilincini kazanması,
5. Geleneksel Türk Müziği çalgıları ile uyumlu birlikteliğin, ses ahenginin sağlanabilmesi için gerekli beceri kazanması
6. Klarnet eğitimi sayesinde kendini ifade etme becerisini, duyusal ve bilişsel gelişimini sağlaması,
7. Türk müziği icrasına uygun dilli ve bağlı çalış tekniklerini kavraması ve uygulaması, amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi Kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saati uygulanacak şekilde toplam 164 ders saatidir.