Hasta ve Yaşlı Bakımı
Kasım 4, 2020
Klarnet Eğitimi
Kasım 3, 2020

Ney Eğitimi


Programın Adı: Ney Eğitimi
Programa Giriş Koşulları 1. Okur-yazar olmak,
2. 7 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kursa devam edebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.
Programın Amaçları Ney eğitimini tamamlayan bireyin,
1. Ney üfleme tekniklerini kavraması ve uygulaması,
2. Ney tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olması,
3. Neyden doğru ses çıkartarak diğer sazlarla yakalanması gereken ahenk birliğini kazanması,
4. Birlikte uyum sağlama bireysel ve grupla çalma becerisi kazanma alışkanlığı edinmesi,
5. Müziğin sosyal, toplumsal, bireysel ve mesleki işlevlerinin farkına varabilmesi,
6. Bireysel güç ve yeteneklerin açığa çıkarılarak kendine güven duygusunun geliştirilmesi,
7. Müzik eğitimi vasıtasıyla çok yönlü ve diyalektik düşünmesinin geliştirilmesi,
8. Düşünen, araştıran birey haline gelmesi ve yaratıcılığının geliştirilmesi,
9. Başarıya sistemli ve disiplinli bir çalışma ile ulaşılabileceğini kavramasını sağlaması,
10. Müzik eğitimi vasıtası ile psikomotor davranışlarının geliştirilmesi,
11. Kurallara uymayı, disiplinli çalışmayı, başarısızlıkta sabır göstermeyi, toplum içerisinde uyumlu birey davranışlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi Kurs programının süresi günde 8 ders saatini geçmemek koşuluyla toplam 256 ders saati olarak planlanmıştır.