Hüsn-i Hat
Kasım 4, 2020

İngilizce


Programın Adı: İngilizce
Programın Yeri: Turgut Özal Kültür Merkezi
Programının Genel Amaçları Yabancı Diller A2 Seviyesi İngilizce Kurs Programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’un, 2. maddesi hükmü gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller için uygulanabilir.

Yabancı dil öğretim programı A seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A2 seviyesi; dil oğrenenlerin temel gereksinimlerini ifade edebildikleri, bilindik konularda basit bilgi alışverişi yapabildikleri seviyedir.

Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A2 Seviyesi İngilizce Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları,
2. Kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri,
3. Gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmeleri,
4. Gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri,
5. Anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri,
6. Geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri,
7. Çevrelerini betimleyebilmeleri,
8. Yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri,
9. Gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri,
10. Yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Programın Süresi Yabancı Diller A2 Seviyesi İngilizce Kurs Programının toplam eğitim süresi her bir tema için 16 saat olup toplam 160 ders saatidir.

Haftalık ders saati dağılımı, günlük 8 saati geçmemek üzere Eğitim Merkezinin fiziki durumu, başvuran kişi sayısı ve uygunluk saatleri göz önünde bulundurularak kursun verildiği kurumun müdürü ve yabancı dil zümre öğretmenleri tarafından kararlaştırılır.
Giriş Koşulları 1. Yabancı dil ingilizce A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.

2. Yabancı dil ingilizce A1 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; A2 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre yabancı dil ingilizce A1 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.