Diksiyon
Ocak 4, 2017

Kadın giysileri dikimi


Programın Adı: Kadın giysileri dikimi (Düz dar etek- kadın pantolonu-bluz- elbise- fantezi elbise)
Programın Yeri: Köroğlu Parkı Kurs Merkezi
Programın Giriş Koşulları: 1. Okuryazar olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.
4. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Programın Amaçları Kadın giysileri dikimi (Düz dar etek- kadın pantolonu-bluz- elbise- fantezi elbise) kurs programını tamamlayan bireyin,
1. Baz düz dar etek kalıbının çizimini yapması,
2. Düz dar etek dikim işlemlerini yapması,
3. Temel kadın pantolonu, model uygulamalı pantolon kalıbı çizimi ve seri çizimi işlemlerini yapması,
4. Kadın pantolonunu oluşturan teknik çalışmaları, pantolon kesimini, provasını ve üretimini yapması,
5. Temel ve penssiz kadın beden kalıplarının pens kaydırma işlemlerini, kalıp düzeltmelerini ve seri çizimini yapması,
6. Bluz için gerekli teknik çalışmaları, bluz provası ve bluz dikimini yapması,
7. Elbise provasını ve dikimini yapması,
8. Fantezi elbise dikimi yapması,
9. Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.
Programın Süresi Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 381 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.