İngilizce (A2)
Kasım 7, 2020
Dekoratif Ahşap Süsleme/Epoksi
Kasım 4, 2020

Hüsn-i Hat


Programın Adı: Hüsn-i Hat
Programın Yeri: Mehmet Akif Kültür Merkezi
Programın Giriş Koşulları: 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Kursiyer Kazanımları - Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer,
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Program Süresi - 1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/264 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.