Misinalı Takı Yapma
Ocak 4, 2017
Diksiyon
Ocak 4, 2017

Tezhip


Programın Adı: Tezhip
Programın Yeri: Mehmet Akif Kültür Merkezi
Programın Giriş Koşulları: 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Programın Eğitim Süresi 1.Meslek programının toplam eğitim süresi 800/640 saat olarak planlanmıştır.
2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Öğrenci Kazanımları Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1.Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2.Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4.Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5.Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.