Grafik Tasarım
Kasım 3, 2020
İngilizce (A1)
Ocak 4, 2017

Türk İşaret Dili


Programın Adı: Türk İşaret Dili (TİD) Temel
Programın Giriş Koşulları: Okuryazar olmak
Programın Yeri: Turgut Özal Kültür Merkezi
Programın Amaçları 1. TİD ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Bu kapsamda; günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim-coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelimelerin işaretlerini hatasız olarak kullanabilecektir.

2.Günlük yaşamda kullanılan TİD cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecek ve uygulayabilecektir.
Program İçeriği Ve Süresi 1. Programın toplam eğitim süresi 120 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, uygulama ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

3. Öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak içerik ve süre yeniden düzenlenir.