Gitar Eğitimi
Kasım 3, 2020
Bağlama Eğitimi
Kasım 3, 2020

Keman Eğitimi


Programın Adı: Keman Eğitimi
Programın Yeri: Turgut Özal Kültür Merkezi
Programa Giriş Koşulları 1. Okuryazar olmak,
2. Sağlık durumu kurs programını uygulamaya elverişli olmak.
Programın Amaçları Keman Eğitimini tamamlayan bireyin;
1. Keman icra etmenin temellerini uygulaması,
2. Kemanda 2. ve 3. konumda düzeyine uygun örnekleri çalması,
3. Keman Eğitimi 2. düzey dizi, etüt ve eserleri icra etmesi,
4. Keman Eğitimi 2. düzey yay tekniklerinden Martele ve Staccato tekniklerini uygulaması,
5. Keman Eğitimi 2. düzey Barok ve Klasik dönem eser örneklerinden icra etmesi,
6. Keman Eğitimi 2. Düzey dağarcığındaki I., II., ve III. Pozisyonu içeren etüt ve eserleri, teknik, nüans ve hız özelliklerine göre çalması,
7. Keman çalarak anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmesi,
8. Keman ile ilgili Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturması,
9. Bireysel ve grup çalışmalarında kişilerin sorumluluk bilinci geliştirmesi, amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi Kurs programının süresi günde 8 ders saatini geçmemek koşuluyla toplam 240 ders saatidir.